Förlängt stöd till miljövänliga tjänstebilar

Andelen miljöbilar bland dem som har tjänstebilar har sjunkit och därför föreslår nu regeringen att förlänga villkoren om nedsatt förmånsvärde – för att få fler att välja miljöbil.

Det har varit oklart vad som skulle gälla från nästa år men nu förlängs skattereduktionen till och med 2016, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

– Regeringen föreslår nu att vi också framöver ska se till att det lönar sig att välja en miljöbil om det är så att man har en förmånsbil från sitt företag. Vi har ju sett att de förmånliga regler som nu finns har gett väldigt bra resultat, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen satsar drygt 200 miljoner kronor per år för att förlänga det nedsatta förmånsvärdet för tjänstebilar som är miljöbilar.

Den som har tjänstebil som är miljöbil från sin arbetsgivare och kör privat får betala 40 procent mindre i skatt för den förmånen även de kommande tre åren till och med 2016.

Enligt statistik från SCB och tjänstebilsföretaget Ynnor har andelen miljöbilar bland förmånsbilarna sjunkit kraftigt. 2011 var det 25 procent miljöbilar och 2012 hade det gått ner till 20 procent.

En förklaring är enligt branschen att det har rått stor osäkerhet om vad som ska gälla från första januari 2014.  Kritik har riktats mot att regeringen inte gett några långsiktiga och hållbara beskattningsregler.

– Nu ger vi besked för de kommande tre åren. Sedan har vi parallellt med detta en utredning som just nu sitter och arbetar med ”vad behöver vi göra för att Sverige långsiktigt till 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta”, säger Anna-Karin Hatt.

Utredningen kommer i höst. Miljömålet för regeringen och Sverige är alltså att det 2030, om 17 år inte längre ska finnas några bilar som drivs med bensin eller diesel. Ett högt mål som kan bli svårt att nå. Men i vårbudgeten slår regeringen också fast att drivmedlen biogas och etanol även i fortsättningen ska vara skattebefriade.

– Ja, nu har regeringen gett ett väldigt långsiktigt besked om att den ska finnas kvar efter 2013, säger Anna-Karin Hatt.

Fakta: Det här är en miljöbil

Ta bilens tjänstevikt minus 1372. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95 för ett bensin- eller dieseldrivet fordon. Om fordonet kan drivas med biodrivmedel (till exempel etanol eller gas) lägger du i stället till 150.

Bensin och diesel:95+0,0457*(tjänstevikt-1372)
Gas och diesel: 150+0,0457*(tjänstevikt-1372)

Jämför bilens koldioxidutsläpp, gram/kilometer (enligt uppgift i registreringsbeviset), med det uträknade värdet. Om bilens koldioxidutsläpp ligger under det uträknade värdet klassas som miljöbil.
Källa: Trafikverket.

Kommentarer inaktiverade.